• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/gumushacikoyyeg
  • https://twitter.com/ghk_yeg
Facebook Sayfamız
Satınalma İlanları

Faaliyet 2.4.Yerel kadın derneği kooperatifleri, STK'lar, kültürel, müzikal ve hobi grupları ile spor gençlik kulüpleri için ekipman ve makine temini

Derneğimiz Yıllık uygulama planındaki Faaliyet  2.4.Yerel kadın derneği  kooperatifleri, STK'lar, kültürel, müzikal ve hobi grupları ile spor  gençlik kulüpleri için ekipman ve makine temini, konulu projemizden olan İlçemizde kurulan Gümüşhacıköy Karınca Kadınlar Kooperatifine Mutfak malzemleri alımı.


                                        SATIN ALINACAK MALZEMELERİN  LİSTESİ

 

No

Mal, hizmet veya inşaat işinin adı

Teknik özellikler/ İşin tanımı

Miktar

Birim

 

 

 

 

1

 

Çalışma tezgahı etrafı açık tabanlı raflı

 

Çalışma tezgahı etrafı açık tabanlı raflı : tezgah ayakları 30-50 mm kutu  profil Paslanmaz çelik malzemeden ,üst tabla alınları 30-50mm Paslanmaz çelik malzemeden,ayarlanabilir plastik rotil ayaklı  Ebatları=Uzunluk 190-210cm ,Eni 60-70cm ,Derinliği 70-90cm

 

 

 

1

 

 

 

Adet

 

 

2

 

 

 

-Açık taban raflı tezgah:

-Açık taban raflı tezgah: tezgah ayakları 30-50 mm   profil Paslanmaz çelik malzemeden ,üst tabla alınları 30-50mm  malzemeler 1-1,5 mm krom paslanmaz çelik malzemeden ,ayarlanabilir plastik rotil ayaklı

Ebatları=Uzunluğu 170-190cm, Eni 60- 70cm, Derinliği 70- 85cm

 

2

 

Adet

 

 

3

 

 

- Çalışma tezgahı açık tek evyeli çöp yeri kapalı :

- Çalışma tezgahı açık tek evyeli çöp yeri kapalı : tezgah ayakları 30-50 mm  profil Paslanmaz çelik malzemeden ,üst tabla alınları 30-50mm Paslanmaz çelik malzemeden ,Evye yeri 40x40 cm ebatlarında,Çöp yeri sıyırmalı ,çöp yeri kapalı 1-1.5 mm saç kapaklı ,ayarlanabilir plastik rotil ayaklı

Ebatları=Uzunluğu 170- 190cm, Eni 60- 70cm, Derinliği 70-85cm

 

 

 

1

 

 

 

Adet

 

 

 

4

 

 

-Mermer tablalı tezgah (mermer hariç) yarısı taban ve ara raflı:

 

-Mermer tablalı tezgah (mermer hariç) yarısı taban ve ara raflı:

tezgah ayakları 30-50 mm kutu  profil Paslanmaz çelik malzemeden ,üst tabla alınları 30-50mm Paslanmaz çelik malzemeden,bir tarafı kapalı yarısı taban raflı 1-1,5mm paslanmaz çelik saç malzemeden,ayakları sarhoş tekerlekli.

Ebatları =Uzunluğu 250- 280cm,Eni 160- 180cm, Derinliği 70- 85cm

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Adet

 

5

 

-İstif raflı dört katlı  tezgah:

-İstif raflı dört katlı  tezgah:ayakları 30-50 mm kutu  profil Paslanmaz çelik malzemeden ,4 raflı raf  alınları 30-50mm Paslanmaz çelik malzemeden,ayarlanabilir plastik rotil ayaklı,1-1,5 paslanmaz krom çelik malzemeden

Ebatları=Uzunluğu 130- 150cm , Eni 70- 80cm, Derinliği 160- 180cm

 

1

 

Adet

 

 

 

6

 

 

-Çalışma tezgahı açık 3 çekmeceli etrafı açık taban raflı 

-Çalışma tezgahı açık 3 çekmeceli etrafı açık taban raflı 

:tezgah ayakları 30-50 mm kutu  profil Paslanmaz çelik malzemeden ,üst tabla alınları 30-50mm Paslanmaz çelik malzemeden,

Çekmeceler 1-1.5mm paslanmaz çelik saç malzemeden ,ayarlanabilir plastik rotil ayaklı,

Ebatları=Uzunluğu 170-190cm, Eni 60-70cm, Derinliği 70- 85cm

 

 

 

1

 

 

 

Adet

7

-Duvar raflı iki katlı

-Duvar raflı iki katlı:Gövde 1-1,5 mm paslanmaz çelik saç ,

taşıyıcı sistemi 1-1,5 mm paslanmaz saç malzemeden  

Ebatlar=Uzunluğu170-190cm, Eni 30-40 cm, Derinliği 20-30 cm

 

     1

 

Adet

 

 

1 – Verilen teklifler  KDV  hariç fiyat olarak verilecektir.

2 - Mal alım sözleşmesi kapsamında satın alınacak mallar ancak, AB üyesi ülkeler, AB’ye aday ülkeler veya diğer Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) faydalanıcısı ülkeler, AvrupaKomşulukveOrtaklıkAracıülkeleri (ENPI) veyaAvrupaEkonomikBölgesiülkelerindenteminedilebilir. Mal alımsözleşmesikapsamındateminedilentümmallarınmenşeibuülkelere ait olmalıdır.

Mallarınmenşei;

AB üyesiülkeler, TürkiyedışındaAB’yeadayülkelervediğerKatılımÖncesiYardımAracı (IPA) faydalanıcısıülkeler, AvrupaKomşulukveOrtaklıkAracıülkeleri (ENPI) veAvrupaEkonomikBölgesiülkeleriiçin “MenşeŞahadetnamesi” ile,

TürkiyeiçinYerelSanayiÜretimisözkonusuolduğunda, “Yerli Malı Belgesi” (Türkiye’deüretilenmallariçin, malınüretildiğiyerdekiTicaretve/veyaSanayiOdasıncadüzenlenmişmenşebelgesi) ilebelirlenecektir.

3 - Verilenteklifleringeçerliliksüresienaz 5 günolacaktır.

4 - Tekliflerinidaretarafındanonaylanmasındanitibarenürünlerengeç 7güniçerisindeidareyeteminveteslimedilecektir.

5 - Tekliftebelirtilenürünlerinmontajıvekurulumuyüklenicitarafındanyapılacakveenaz 2 yılsüreilegarantiliolacaktır.

6 - Ürünlerinteslimindenitibarenödemeidarecegereklibelgelerdüzenlendiktensonra ( Fatura, GarantiBelgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçininbelirteceğibankahesapnumarasına, idarenin öngördüğü en geç 90 güniçerisindeödenecektir. Yükleniciidareninisteyeceği her türlüyasalbelgeyisunmayıpeşinenkabuleder.

7 - İdareyeteklifvermetarihien son 11/10/2021tarihi saat17:00 dir. Bu tarihtensonrakiteklifleridarecedeğerlendirmeyealınmayacaktır.

8 - Teklifler, son teklifvermetarihindenönceGümüşhacıköy YEG Derneği: Hacıyahya mahallesi cumhuriyet meydanı belediye sitesi kat1-12 no AMASYA/GÜMÜŞHACIKÖYadresineeldenveyakargoileteslimedilebilirya da gumushacikoyyeg@gmail.comadresine e-postailegönderilebilir.

9-Teklifler,  ekte yer alan teklif formu formatına gore hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır.

 

TEKLİF FORMU

(PROFORMA FATURA)

 

FİRMA ADI                       :

FİRMA ADRESİ                :

FİRMA TEL/FAKS            :

VERGİ DAİRESİ /NO       :

TİCARET SİCİL NO          :

Aşağıda adı, miktarı, özellikleri, marka modelleri, tanımı ile tutarları belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak firmamızca teklifimiz sunulmuştur.

GÜMÜŞHACIKÖY  YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

HACIYAHYA MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI BELEDİYE SİTESİ KAT:1/12 GÜMÜŞHACIKÖY  / AMASYA

GÜMÜŞHACIKÖY VERGİ DAİRESİ: 3880808966

NO

MAL, HİZMET  veya İNŞAAT İŞİNİN ADI

TEKNİK ÖZELLİKLER /İŞİN TANIMI

BİRİM

 

MİKTAR

 

BİRİM FİYAT

BİRİM FİYAT TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam (KDV Hariç)

 

 

 

 

 

 

 

Teklif Tarihi …../…../ 2021

Teklif Geçerlilik Süresi:30 gün

Teklif Veren Firma Kaşe ve İmza:

 

 

 

 

1 – Verilen teklifler KDV hariç fiyat olarak verilecektir.

2 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün olacaktır.

3 – Ürün/hizmet tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına, idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödenecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

4 – İdareye teklif verme tarihi en son 29/10/2021 saat 17:00dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – Teklifler, son teklif verme tarihinden önce Gümüşhacıköy YEG Derneği: Hacıyahya mahallesi Cumhuriyet meydanı Belediye sitesi kat:1/12 GÜMÜŞHACIKÖY/ AMASYA adresine elden veya kargo ile teslim edilebilir ya da gumushacikoyyeg@gmail.com adresine e-posta ile gönderilebilir.

6 – Teklifler, ekte yer alan teklif formu formatına göre hazırlanmalı ve yetkili kişi tarafından kaşeli ve imzalı olarak sunulmalıdır.

 

Takvim
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret44446